Đánh giá

Good

Rated 5 out of 5 stars bởi Bartezz022 vào June 15, 2015

Very cool Stokes!! But like some others have said, the lightning does stop for me also. I'm using version 39. Maybe the updated code??
Nice theme either way.

Rated 5 out of 5 stars bởi chillyb vào May 29, 2015

Thèmes de qualité

J'adore ce thème !

Rated 5 out of 5 stars bởi jpb vào May 1, 2015

Xem tất cả 18 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.