Gặp gỡ Nhà phát triển Copy Folder

jwolinsky

Đề nghị đóng góp US$ 1,99

hoặc

Thích dùng tiện ích này?

Nhà phát triển tiện ích này đề nghị bạn hỗ trợ một khoản tài chính nhỏ cho việc phát triển.

Tại sao Copy Folder được tạo ra?

I always felt like Thunderbird was missing a "Copy Folder" feature so I set out to create it.

Cái gì tiếp theo cho Copy Folder

Pausing, cancelling and undoing the copy process.

About the Developer

Thông tin về Nhà phát triển
Tên jwolinsky
Trang chủ http://www.jonathanwolinsky.com/
Người dùng kể từ September 27, 2011
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars