Đánh giá

Angry Birds

Interesting but hard to see anything

Rated 2 out of 5 stars bởi michalis1985 vào June 13, 2014

Absolutely fantastic!

Rated 5 out of 5 stars bởi KNTRO vào May 2, 2013

Очень понравилась тема :) Спасибо.

Rated 5 out of 5 stars bởi Manyak8 vào April 18, 2013

Xem tất cả 7 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.