Read It Later, Inc

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Read It Later, Inc
Địa điểm San Francisco
Trang chủ http://getpocket.com/
Người dùng kể từ Tháng ba 16, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Đánh giá Của tôi

translator

Rated 5 out of 5 stars

What would be great is if you could select which translations to show in the popup list. For example, I only ever need to translate from a language into English, so having English -> XXXX in the popup is just more to scan through.

Great add-on otherwise!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.4.4).