Socks

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Socks
Người dùng kể từ Tháng tư 10, 2012
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Forecastfox Weather

Rated 4 out of 5 stars

This is a required add-on for me. It had some glitches earlier tonight (first time in YEARS). Thankfully removing it and reinstalling it worked to fix them, because the support e-mail listed on this page NO LONGER WORKS. *sighs*

Aside from this one glitch though, it's been the best weather widget I've ever, ever had.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.21.1-signed.1-signed).