Frédéric Wang

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Frédéric Wang
Trang chủ http://www.maths-informatique-jeux.com/blog/frederic/
Người dùng kể từ October 16, 2010
Số tiện ích được phát triển 10 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Native MathML Compatible with Firefox 57+

Force MathJax/KaTeX/MediaWIki to use native MathML rendering and other options to rely further on native browser features.

Rated 5 out of 5 stars (8)
1.206 người dùng1.206 người dùng

MathML-fonts Compatible with Firefox 57+

Fonts for Mozilla's MathML engine.

Rated 5 out of 5 stars (1)
1.794 người dùng1.794 người dùng

TeXZilla Compatible with Firefox 57+

Add-on giving access to TeXZilla, a Unicode TeX-to-MathML converter.

Chưa được xếp hạng
360 người dùng360 người dùng

MathML View Source Compatible with Firefox 57+

A 'View MathML Source' context menu item

Chưa được xếp hạng
56 người dùng56 người dùng

MathML Copy Compatible with Firefox 57+

Add items to the context menu to copy a MathML formula or other annotations attached to it (e.g. LaTeX) into the clipboard.

Chưa được xếp hạng
378 người dùng378 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.