Frédéric Wang

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Frédéric Wang
Trang chủ http://www.maths-informatique-jeux.com/blog/frederic/
Người dùng kể từ October 16, 2010
Số tiện ích được phát triển 10 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

MathML-fonts

Fonts for Mozilla's MathML engine.

Rated 5 out of 5 stars (2)
2.369 người dùng2.369 người dùng

Native MathML

Force MathJax/KaTeX/MediaWIki to use native MathML rendering and other options to rely further on native browser features.

Rated 5 out of 5 stars (5)
1.215 người dùng1.215 người dùng

MathML Copy

Add items to the context menu to copy a MathML formula or other annotations attached to it (e.g. LaTeX) into the clipboard.

Chưa được xếp hạng
376 người dùng376 người dùng

TeXZilla

Add-on giving access to TeXZilla, a Unicode TeX-to-MathML converter.

Chưa được xếp hạng
424 người dùng424 người dùng

MathML Font Settings

Add context menu items to configure MathML font settings.

Chưa được xếp hạng
277 người dùng277 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.