artam

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên artam
Người dùng kể từ February 17, 2010
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Classic Firefox theme for SeaMonkey Nên dùng

Firefox based theme for SeaMonkey 2.x

Rated 4 out of 5 stars (12)
1.534 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.