artam

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên artam
Người dùng kể từ February 17, 2010
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Classic Firefox theme for SeaMonkey Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Firefox based theme for SeaMonkey 2.x

Rated 4 out of 5 stars (16)
348 người dùng348 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.