Mozilla.cz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mozilla.cz
Trang chủ https://www.mozilla.cz/
Người dùng kể từ Tháng 11. 29, 2009
Số tiện ích được phát triển 5 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Český slovník pro kontrolu pravopisu

Český slovník pro kontrolu pravopisu pro všechny aplikace Mozilla.

Rated 4 out of 5 stars (32)
44.780 người dùng44.780 người dùng

Český slovník kontroly pravopisu (bez diakritiky)

Slovník pro kontrolu pravopisu u textů bez diakritiky pro aplikace Mozilla.

Rated 5 out of 5 stars (6)
3.960 người dùng3.960 người dùng

Slunečnice.cz

Vyhledávací modul pro web Slunecnice.cz - stahování programů.

Chưa được xếp hạng
3 lượt tải hàng tuần3 lượt tải hàng tuần

Internetová jazyková příručka - slovník

Internetová jazyková příručka - slovníková část

Chưa được xếp hạng
2 lượt tải hàng tuần2 lượt tải hàng tuần

Internetová jazyková příručka - výklad

Internetová jazyková příručka - výkladová část

Chưa được xếp hạng
0 lượt tải hàng tuần0 lượt tải hàng tuần

Đánh giá Của tôi

Send Link in context menu

Works for me Rated 5 out of 5 stars

Works for me in Firefox 48 (Linux), even in Nightly builds without e10s enabled.

EDIT: In Nightly builds of 57 it's not part of the page action menu.