Mozilla.cz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mozilla.cz
Trang chủ http://www.mozilla.cz/
Người dùng kể từ November 29, 2009
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Český slovník pro kontrolu pravopisu No Restart

Český slovník pro kontrolu pravopisu pro všechny aplikace Mozilla.

Rated 3 out of 5 stars (26)
52.202 người dùng52.202 người dùng

Český slovník kontroly pravopisu (bez diakritiky) No Restart

Slovník pro kontrolu pravopisu u textů bez diakritiky pro aplikace Mozilla.

Rated 5 out of 5 stars (2)
3.694 người dùng3.694 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.