Mozilla.cz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mozilla.cz
Trang chủ https://www.mozilla.cz/
Người dùng kể từ November 29, 2009
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Český slovník pro kontrolu pravopisu

Český slovník pro kontrolu pravopisu pro všechny aplikace Mozilla.

Rated 3 out of 5 stars (28)
46.032 người dùng46.032 người dùng

Český slovník kontroly pravopisu (bez diakritiky)

Slovník pro kontrolu pravopisu u textů bez diakritiky pro aplikace Mozilla.

Rated 5 out of 5 stars (3)
3.861 người dùng3.861 người dùng

Đánh giá Của tôi

Send Link in context menu

Works for me Rated 5 out of 5 stars

Works for me in Firefox 48 (Linux), even in Nightly builds without e10s enabled.