cz104th

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên cz104th
Người dùng kể từ Tháng 11. 19, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Swift Selection Search

Rated 5 out of 5 stars

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.4.2). 

X-notifier (for Gmail,Hotmail,Yahoo,AOL ...)

Rated 5 out of 5 stars

here is a fix for the Hotmail problem.

http://webmailnotifier.mozdev.org/drupal/content/new-hotmail-fix

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.8.2.1-signed). 

Link Status Redux

Rated 5 out of 5 stars

Perfect, thank you.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.1-signed). 

NASA Night Launch

Rated 5 out of 5 stars

latest version available @ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/nasa-night-launch/versions/ or click "View all versions" below.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.6.20101009). 

Link Status

Rated 5 out of 5 stars

it works but sometimes its hard to see.

http://oi55.tinypic.com/30jqxwh.jpg