fiag

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên fiag
Trang chủ http://www.firefox.net.cn/
Người dùng kể từ June 16, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ChatZilla 简体中文语言包

这是与 ChatZilla 0.9.90.1 配套使用的简体中文语言包。

Rated 5 out of 5 stars (10)
535 users

Đánh giá Của tôi

CleanupTabs

useful! Rated 5 out of 5 stars

could it ignore my fixed app tabs?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3). 

支付宝安全控件(AliPay Security Control)

Rated 5 out of 5 stars

Great!!!Awesome!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.0.2). 

Chromifox Basic

Rated 5 out of 5 stars

but why not some other color style? e.g. red, green, sliver. Chrome's color is too cold, and does not fit my os theme. thanks a lot!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0rc1). 

Chromifox Basic

Rated 5 out of 5 stars

great

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0b4). 

Chromifox Basic

Rated 5 out of 5 stars

Very Cool!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0b4). 

Coobbs

Rated 5 out of 5 stars

很不错!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.93d).