fiag

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên fiag
Trang chủ http://www.firefox.net.cn/
Người dùng kể từ Tháng sáu 16, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ChatZilla 简体中文语言包 Bắt buộc khởi động lại

这是与 ChatZilla 0.9.92 配套使用的简体中文语言包。

Rated 5 out of 5 stars (10)
292 người dùng292 người dùng

Đánh giá Của tôi

CleanupTabs

useful! Rated 5 out of 5 stars

could it ignore my fixed app tabs?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3.1-signed.1-signed). 

支付宝安全控件(AliPay Security Control)

Rated 5 out of 5 stars

Great!!!Awesome!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.0.2). 

Coobbs

Rated 5 out of 5 stars

很不错!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.93d).