Mozilla Calendar Project

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Mozilla Calendar Project
Trang chủ http://www.mozilla.org/projects/calendar
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Lightning Bắt buộc khởi động lại Nên dùng

Organize your schedule and life's important events in a calendar that's fully integrated with your Thunderbird email. Manage multiple calendars, create your daily to do list, invite friends to events, and subscribe to public calendars.

Rated 3 out of 5 stars (1.825)
6.112.599 người dùng6.112.599 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.