Federico Parodi

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Federico Parodi
Trang chủ http://www.downthemall.net
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 4 out of 5 stars (1.754)
1.195.140 người dùng1.195.140 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.