Federico Parodi

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Federico Parodi
Trang chủ http://www.downthemall.net
Người dùng kể từ March 5, 2007
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

DownThemAll! Nên dùng

The first and only download manager/accelerator built inside Firefox!

Rated 5 out of 5 stars (1.599)
1.342.316 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.