Sea-Monkey Addons

bởi Sarahendipity

9 Tiện ích trong Bộ sưu tập này

Adblock Plus bởi Wladimir Palant

Rated 5 out of 5 stars 4.802 đánh giá

20.691.895 người dùng20.691.895 người dùng

Bực bội vì quảng cáo? Khó chịu vì bị theo dõi? Phiền vì biểu ngữ (banner)? Cài đặt Adblock Plus ngay để giành lại quyền kiểm soát internet và thay đổi cách thức mà bạn xem web.

Xem đoạn phim giới thiệu ở http://www.youtube.com/watch?v=oNvb2SjVjjI

Greasemonkey bởi Anthony Lieuallen, Aaron Boodman, khác

Rated 4 out of 5 stars 983 đánh giá

1.276.934 người dùng1.276.934 người dùng

Customize the way a web page displays or behaves, by using small bits of JavaScript.

Stylish bởi Jason Barnabe

Rated 4 out of 5 stars 811 đánh giá

479.842 người dùng479.842 người dùng

Tạo lại sắc thái của web với Stylish, một trình quản lí style người dùng.

ReloadEvery bởi Jaap Haitsma

Rated 4 out of 5 stars 704 đánh giá

158.554 người dùng158.554 người dùng

Reloads web pages every so many seconds or minutes. The function is accessible via the context menu (menu you get when you right click on a web page) or via tab context menu (right click on the tab)

StumbleUpon bởi StumbleUpon

Rated 4 out of 5 stars 217 đánh giá

87.075 người dùng87.075 người dùng

StumbleUpon is the easiest way to discover new and interesting photos, videos, web pages and more, recommended by a community of experts. Tell us what you are interested in and we recommend page after page of amazing stuff you’d never expect to see.

Open With bởi Geoff Lankow

Rated 4 out of 5 stars 176 đánh giá

20.815 người dùng20.815 người dùng

Bạn có cần thử nghiệm các trang web trên Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera (hay bất cứ thứ gì khác) không?
Open With thêm các tùy chọn vào trình đơn và thanh chứa thẻ của bạn để mở trang hiện tại trên các trình duyệt khác.

Compact Menu 2 bởi Milly

Rated 4 out of 5 stars 350 đánh giá

7.184 người dùng7.184 người dùng

Add a compact menu button to the navigation toolbar, and hide the menu bar.

OpenDownload bởi Jeremy Gillick

Rated 4 out of 5 stars 123 đánh giá

734 người dùng734 người dùng

Allows you to open any file from the internet into the OS assigned program. This is similar to IE's 'Open' or 'Run' file download functionality. ...

TinyUrl Creator bởi Jeremy Gillick

Rated 3 out of 5 stars 158 đánh giá

747 người dùng747 người dùng

Easy shrink any long URL or link in the page to something you can email or Twitter using the TinyUrl service with a single click in your browser.

Bộ sưu tập là gì?

Bộ sưu tập là nhóm các tiện ích liên quan mà bất kì ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

Khám phá Bộ sưu tập

Cái khác của Người dùng này

Xem tất cả bộ sưu tập của người dùng này