Icon of Zorcher

Zorcher 0.4.3.0.2.1-signed.1-signed Bắt buộc khởi động lại

bởi Alexander Zhovtobryuh

Lựa chọn một văn bản nhỏ trên trang không cần phải sao chép nó vào thanh tìm kiếm của trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm. Chỉ cần nhấn nút chuột phải và chọn các dịch vụ tìm kiếm từ danh sách có sẵn.