Rated 4 out of 5 stars

Muy bonito ^_^

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.1.1).