Đánh giá

Loved it !

Beautiful , Clean , Perfect !

Rated 5 out of 5 stars bởi Lucas Moreira Rbeiro vào May 24, 2016

I like it !!

Sober & Elegant.

Rated 5 out of 5 stars bởi ONO vào April 17, 2016

nice light theme

I normally like dark themes. I think I am starting to like light themes too after using yours. Really has the relaxing but focused feel to it.

Rated 5 out of 5 stars bởi rongming vào April 2, 2016

Xem tất cả 94 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.