Icon of IE Tab + (FF 8+, 7, 6, 5, 4, 3.6, 3.5, SeaMonkey)

IE Tab + (FF 8+, 7, 6, 5, 4, 3.6, 3.5, SeaMonkey) 2.04.20110724.1-signed.1-signed Bắt buộc khởi động lại

bởi IE Tab Pro

Phiên bản nâng cao của IE Tab, cho phép bạn sử dụng cỗ máy IE nhúng trong Mozilla/Firefox.

This add-on has been marked as experimental by its developers