Đánh giá

Es lindo pero no se leen tan bien las letras.

Rated 4 out of 5 stars bởi Isabel Buitrago vào November 11, 2014

Taková tapeta

Rated 2 out of 5 stars bởi EmiTu vào November 18, 2013

Nice.

Rated 5 out of 5 stars bởi Linda vào February 6, 2011

Xem tất cả 3 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.

  2. Please enter all the words below, separated by a space if necessary.

    If this is hard to read, you can try different words or try a different type of challenge instead.