arai_a

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên arai_a
Trang chủ http://www.unmht.org/
Người dùng kể từ March 12, 2008
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

UnMHT No Restart

UnMHT allows you to view MHT (MHTML) web archive format files, and save complete web pages, including text and graphics, into a single MHT file in Firefox/SeaMonkey.

Rated 5 out of 5 stars (224)
93.646 người dùng93.646 người dùng

Drag-n-Drop Multiple Files No Restart

Drag-n-Drop Multiple Files allows you to open multiple files by drag and drop.

Rated 4 out of 5 stars (2)
488 người dùng488 người dùng

PixeRoll No Restart

PixeRoll allows you scroll webpage by 1 pixel.

Chưa được xếp hạng
15 người dùng15 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.