Anon2047

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Anon2047
Người dùng kể từ June 1, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Firefox B

Firefox B Addon Rated 5 out of 5 stars

This theme addon has worked flawlessly for me anyway after upgrading from Firefox 3.6 lost quite a few addons that I liked but nothing major as the NoScript, Flashblock and AdBlock Plus addons all work fine. Great Job on this particular theme anyway.