Matt Brubeck

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Matt Brubeck
Trang chủ http://limpet.net/mbrubeck
Người dùng kể từ April 14, 2010
Số tiện ích được phát triển 8 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Phony Nên dùng

View mobile or desktop versions of sites, by impersonating other browsers' useragent headers.

Rated 4 out of 5 stars (94)
21.213 người dùng21.213 người dùng

Full Screen mobile

Make Firefox for Android use the whole screen

Rated 3 out of 5 stars (94)
8.773 người dùng8.773 người dùng

Always Zoom

Allow zooming even on pages that disable it.

Rated 4 out of 5 stars (25)
4.431 người dùng4.431 người dùng

Open Link

This tiny add-on for Fennec simply adds a "Open Link" context menu item to the menu that appears when you press and hold for a moment on a link. This is a built-in feature on mobile Safari and Android's default browser.

Rated 4 out of 5 stars (3)
102 người dùng102 người dùng

Bigger Text Requires Restart Nên dùng

Make fonts larger and more readable

Rated 4 out of 5 stars (8)
113 người dùng113 người dùng

Đánh giá Của tôi

InstaFox

Rated 5 out of 5 stars

Works great

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1).