Almog B

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Almog B
Người dùng kể từ December 21, 2009
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Hold4Tab Requires Restart

Open a hyperlink in a new tab by pressing and holding a link.

Rated 5 out of 5 stars (3)
1 người dùng1 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.