Almog B

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Almog B
Địa chỉ email
Người dùng kể từ December 21, 2009
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Hold4Tab

Open a hyperlink in a new tab by pressing and holding a link.

Rated 5 out of 5 stars (3)
1 user

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.