DigDug

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên DigDug
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 11 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Console

Adds an error console in the browser

Rated 5 out of 5 stars (5)
1.064 người dùng1.064 người dùng

Refresher

Adds a refresh button in the urlbar

Rated 4 out of 5 stars (14)
1.030 người dùng1.030 người dùng

Cleary Nên dùng

Creates a subpage for clearing everything, history, passwords, or just site settings for small time durations. Also adds option to clear everything on shutdown (You'll need to add Quit Fennec in order to have a quit button).

Rated 4 out of 5 stars (4)
171 người dùng171 người dùng

TwitHub

Adds Twitter to Firefox hub!

Rated 4 out of 5 stars (1)
35 người dùng35 người dùng

I love apps

Send uris to apps

Rated 3 out of 5 stars (7)
78 người dùng78 người dùng

Đánh giá Của tôi

Strandead

Rated 5 out of 5 stars

Bestest app yet.

Twitter

Rated 5 out of 5 stars

love it!