Đánh giá

Very nice leaves

Rated 5 out of 5 stars bởi michalis1985 vào August 30, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Taking the opportunity to evaluate, 05 stars for sure!
Unfortunately this "artist" had the audacity to just make a copy of your creation:
https://addons.mozilla.org/pt-BR/firefox/addon/a-new-theme/

Rated 5 out of 5 stars bởi Crazy Psychiatrist ® vào August 17, 2015 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Perfect theme for me

Rated 5 out of 5 stars bởi Gregory vào January 14, 2014 Hiển thị trả lời của nhà phát triển cho đánh giá này

Xem tất cả 3 đánh giá của tiện ích này

Báo cáo Lạm dụng
  1. Nếu bạn nghi ngờ tiện ích này vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc có vấn đề về bảo mật hoặc tính riêng tư, vui lòng dùng biểu mẫu bên dưới để mô tả sự lo ngại của bạn. Vui lòng không dùng biểu mẫu này cho bất kì lí do nào khác.