KidZui

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên KidZui
Trang chủ http://www.kidzui.com
Người dùng kể từ Tháng 11. 11, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

KidZui Bắt buộc khởi động lại

KidZui turns Firefox into fun, kid-safe browser and online playground for kids 3-12 with over a million kids games, YouTube videos, and websites.

Rated 4 out of 5 stars (58)
56 người dùng56 người dùng

KidZui K2 Bắt buộc khởi động lại

Get the award-winning kids' browser stuffed with millions of kid-friendly games, websites, and videos. All reviewed by parents and teachers.

Rated 4 out of 5 stars (15)
10 người dùng10 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.