AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

bsun

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên bsun
Người dùng kể từ Tháng tư 1, 2008
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

G-Fox Theme Bắt buộc khởi động lại

The lovely G-Fox is the mascot of Mozilla Online. A Firefox theme featuring G-Fox.

Rated 4 out of 5 stars (27)
0 người dùng0 người dùng
Xem tất cả

Themes I've created

Đánh giá Của tôi

Aace Video Downloader

Rated 5 out of 5 stars

It's really useful, espically for the users in China, I can use it to grip videos I like, the speed is not bad, it made some optimization for youku and ku6, which are two leading video sites in China,generally speaking, it's an add on as cool as piclens.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.8.3). 

支付宝安全控件(AliPay Security Control)

Great Rated 5 out of 5 stars

The china's biggest payments website supports firefox 3 now!!!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.0.2). 

Flickr Buddy

Chưa được xếp hạng

Just what I wanna, good Conception, I've tried it, I love it very much!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.2.1).