C. Nicks

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên C. Nicks
Địa điểm Boulder, CO
Nghề nghiệp Assembly Technician
Trang chủ http://www.shift-themes.com/
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

RedShift V4

Version 4 of the Shift Themes. Following a development period of several months, Redshift V4 is designed for use with Firefox 4.0 - 44.* or whenever Mozilla decides to stop changing the version number.

Rated 5 out of 5 stars (38)
405 người dùng405 người dùng

RedShift V3

RedShift V3 will no longer be supported, please update to V4.
See description for link or use the addon search.

Rated 5 out of 5 stars (611)
2.155 người dùng2.155 người dùng

Đánh giá Của tôi

LavaFox V2

Credit Rated 4 out of 5 stars

I would appreciate a little credit for basing this off of RedShift. Thanks

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.7). 

LavaFox V2

Credit Rated 4 out of 5 stars

I would appreciate a little credit for basing this off of RedShift. Thanks

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.7). 

Stacked Inspector

Rated 5 out of 5 stars

I like it. Should be very useful. A suggestion I have is to try and make tree lists like nodeName scroll when the list expands too far. I never understood why they never made it that way.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.20081027).