Harpreet Miglani

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Harpreet Miglani
Trang chủ http://www.harpreetmiglani.com/
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

BlueQute Bắt buộc khởi động lại

This theme was originally based on the Qute theme designed by Arvid Axelsson. It was modified, to suit the Watercolor theme for WindowsXP (also fits the new Fedora Core 6 theme pretty well), or any blue based them on any OS for that...

Rated 4 out of 5 stars (7)
1 người dùng1 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.