Facebook

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Facebook
Trang chủ http://www.facebook.com
Người dùng kể từ March 19, 2008
Number of add-ons developed 2 add-ons
Average rating of developer's add-ons Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Facebook Toolbar

Integrate your Facebook life into your browser...

Rated 3 out of 5 stars (237)
34.431 users

Facebook Search Extension

Integrates Facebook search into your URL bar.

Rated 3 out of 5 stars (1)
20 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.