rose5

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên rose5
Người dùng kể từ February 25, 2008
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Easter Birds

Rated 5 out of 5 stars

This is gorgeous. Immediately set it as my persona.

Scribblies Brite

Wow! Rated 5 out of 5 stars

This is just plain fun! Makes me smile even when working. Who says adults have to be "serious" all the time?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.4).