yuoo2k

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên yuoo2k
Địa điểm Taiwan
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

IE Tab Bắt buộc khởi động lại

IE Tab - một phần mở rộng đến từ Đài Loan, với tính năng: Nhúng Internet Explorer trong các thẻ của Mozilla/Firefox...

Rated 4 out of 5 stars (1.224)
135.007 người dùng135.007 người dùng

Add Bookmark Here ² Bắt buộc khởi động lại

Add a menuitem "Add Bookmark Here..." to Bookmarks...

Rated 4 out of 5 stars (171)
27.323 người dùng27.323 người dùng

Charset Switcher Bắt buộc khởi động lại

Supports to customize the Default Character Encoding for each sites.

Rated 4 out of 5 stars (27)
3.071 người dùng3.071 người dùng

Hide Menubar Bắt buộc khởi động lại

Supports to hide Menu Bar automatically, you can press the ALT key to show it temporarily.

Rated 4 out of 5 stars (328)
4.530 người dùng4.530 người dùng

Personal Titlebar Bắt buộc khởi động lại

Personalize your Firefox Title Bar! Anything placed on Menu Bar will be moved to Title Bar.

Rated 4 out of 5 stars (65)
1.487 người dùng1.487 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.