yuoo2k

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên yuoo2k
Địa điểm Taiwan
Người dùng kể từ March 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 6 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

IE Tab Requires Restart

IE Tab - một phần mở rộng đến từ Đài Loan, với tính năng: Nhúng Internet Explorer trong các thẻ của Mozilla/Firefox...

Rated 4 out of 5 stars (1.202)
178.133 người dùng178.133 người dùng

Add Bookmark Here ² Requires Restart

Add a menuitem "Add Bookmark Here..." to Bookmarks...

Rated 4 out of 5 stars (170)
34.328 người dùng34.328 người dùng

Hide Menubar Requires Restart

Supports to hide Menu Bar automatically, you can press the ALT key to show it temporarily.

Rated 4 out of 5 stars (334)
6.440 người dùng6.440 người dùng

Charset Switcher Requires Restart

Supports to customize the Default Character Encoding for each sites.

Rated 5 out of 5 stars (22)
4.150 người dùng4.150 người dùng

Personal Titlebar Requires Restart

Personalize your Firefox Title Bar! Anything placed on Menu Bar will be moved to Title Bar.

Rated 4 out of 5 stars (71)
2.445 người dùng2.445 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.