windwerfer

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên windwerfer
Người dùng kể từ October 21, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

easy Xdebug (with moveable icon)

set debug cookies (eg $cookie[XDEBUG_SESSION]='netbeans-xdebug') on your localhost, to enable remote debugging in eclipse/netbeans.

redo of 'easy Xdebug'
+moveable icons (eg. to bookmarkbar)
+refreshes the icons on tab change
+config cookies

Rated 5 out of 5 stars (7)
1.588 người dùng1.588 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.