AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

windwerfer

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên windwerfer
Người dùng kể từ Tháng 10. 21, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

*discontinued* easy Xdebug (with moveable icon)

set debug cookies (eg $cookie[XDEBUG_SESSION]='netbeans-xdebug') on your localhost, to enable remote debugging in eclipse/netbeans.

redo of 'easy Xdebug'
+moveable icons (eg. to bookmarkbar)
+refreshes the icons on tab change
+config cookies

Rated 5 out of 5 stars (6)
730 người dùng730 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.