AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

sabf

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên sabf
Người dùng kể từ Tháng 8. 22, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

versionshower Tương thích với Firefox 57+

shows your current flashplayer and firefox version with one click

Rated 4 out of 5 stars (2)
38 người dùng38 người dùng

Đánh giá Của tôi

RESTer

Nice add-on Rated 3 out of 5 stars

I try your add-on and i like it.

I use Firefox 51.0.1 and if i try to save a request it is not possible for me to load the saved request again.
I try it with the short cuts cmd+o and cmd+p, enter the name of saved request e.g. GetUser hit 'enter' and nothing happends.
Is there a problem?

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.0.1).