sabf

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên sabf
Người dùng kể từ August 22, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

versionshower

shows your current flashplayer and firefox version with one click

Rated 5 out of 5 stars (1)
63 người dùng63 người dùng

Đánh giá Của tôi

RESTer

Nice add-on Rated 3 out of 5 stars

I try your add-on and i like it.

I use Firefox 51.0.1 and if i try to save a request it is not possible for me to load the saved request again.
I try it with the short cuts cmd+o and cmd+p, enter the name of saved request e.g. GetUser hit 'enter' and nothing happends.
Is there a problem?