Kyle McKee

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kyle McKee
Trang chủ http://www.aptobits.com/
Người dùng kể từ August 18, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FireIFrame Bắt buộc khởi động lại

FireIFrame is a Firebug extension that allows you to easily attach the console to IFrames within a page by visually selecting the IFrame you wish to attach to.

Chưa được xếp hạng
138 người dùng138 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.