Kyle McKee

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kyle McKee
Trang chủ http://www.aptobits.com/
Người dùng kể từ August 18, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FireIFrame Requires Restart

FireIFrame is a Firebug extension that allows you to easily attach the console to IFrames within a page by visually selecting the IFrame you wish to attach to.

Chưa được xếp hạng
203 người dùng203 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.