Kyle McKee

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Kyle McKee
Trang chủ http://www.aptobits.com/
Người dùng kể từ August 18, 2012
Number of add-ons developed 1 add-on
Average rating of developer's add-ons Chưa được xếp hạng

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

FireIFrame

FireIFrame is a Firebug extension that allows you to easily attach the console to IFrames within a page by visually selecting the IFrame you wish to attach to.

Chưa được xếp hạng
229 users

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.