Phil Walton

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Phil Walton
Địa điểm Philadelphia, PA
Nghề nghiệp Web Developer
Người dùng kể từ August 14, 2012
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Easy Markup Requires Restart

Assisting the "markup challenged" among us by adding markup options to the context menu. Simply select text, right-click, and select a markup option. Easily add HTML formatting to your posts on your favorite forum or your blog.

Rated 4 out of 5 stars (4)
50 người dùng50 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.