xX0pT1K_qU1CkSc0p3Xx

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên xX0pT1K_qU1CkSc0p3Xx
Người dùng kể từ August 14, 2012
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Adblock Plus

Pro Only Rated 5 out of 5 stars

This addon is Pro, advertising is for scrubs.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.2.1-signed). 

Tab Scope

Rated 1 out of 5 stars

This is a n00b addon, real pros manage all their tabs noscope, only thing it's good for is quickscoping but I still prefer giving my tabs noscopes all the time.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.1.7.1-signed.1-signed).