keilahsmith

About me

Thông tin về Nhà phát triển
Tên keilahsmith
Địa điểm Alabama, usa
Nghề nghiệp full-time college student
Người dùng kể từ August 11, 2012
Number of add-ons developed 0 add-ons
Average rating of developer's add-ons Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Cheevos for Firefox

Fun! Rated 4 out of 5 stars

I really like it, but like someone said before, it would be really nice to know what we did exactly to get the achievement.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4).