AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

keilahsmith

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên keilahsmith
Địa điểm Alabama, usa
Nghề nghiệp full-time college student
Người dùng kể từ Tháng 8. 11, 2012
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Cheevos for Firefox

Fun! Rated 4 out of 5 stars

I really like it, but like someone said before, it would be really nice to know what we did exactly to get the achievement.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.1-signed.1-signed).