Daniel Betz

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Daniel Betz
Địa điểm Germany
Nghề nghiệp Software Developer
Trang chủ http://www.daniel-betz.com/
Người dùng kể từ Tháng 8. 3, 2012
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

I’m a professional C# developer.

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

ResizeIT 2 Tương thích với Firefox 57+

Restore one of four preset window sizes + positions

Rated 5 out of 5 stars (6)
267 người dùng267 người dùng

Download Cleaner Lite Tương thích với Firefox 57+

Automatically removes downloads from history after a set time.

Rated 4 out of 5 stars (7)
414 người dùng414 người dùng

Download Cleaner

Automatically removes entries from the new download history.

Rated 4 out of 5 stars (22)
831 người dùng831 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.