illithyia

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên illithyia
Người dùng kể từ Tháng ba 8, 2012
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

Bookstack

Rated 4 out of 5 stars

Very good, but I would have liked some toolbar buttons (pop, sidebar, etc..) instead of always having to keep the sidebar open.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.7.0.1-signed). 

Save-To-Read

Rated 4 out of 5 stars

Quite good, however changing the folder name from Save-To-Read didn't work. Also the lack of a context menu item for links has forced me to use bookstack at the same time (it lacks toolbar buttons).

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.3.1.2.1-signed.1-signed). 

Pocket

Rated 2 out of 5 stars

a great idea... unfortunately very buggy.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.4.1-signed).