PenZil

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên PenZil
Địa điểm Trivandrum, Kerala
Nghề nghiệp Software Engineers, who else would we be ;)
Người dùng kể từ Tháng 2. 21, 2012
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Chi tiết hơn...

We have always been using stuff from the opensource but never really got a chance to give back anything. In here, we donate something back to the open source community as Mozilla Addons which we are sure would help at least some of you to make your life a little bit easier.

Who's Penzil?

Rejah Rehim A A, DBG
Sreenath Sasikumar, DBG

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.