Florent-Breheret

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Florent-Breheret
Người dùng kể từ February 17, 2012
Số tiện ích được phát triển 4 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Selenium IDE: Implicit Wait Bắt buộc khởi động lại

This plugin allows Selenium IDE to automatically wait until all the required elements are present before executing the next command. It replicates the behaviour of the setImplicitWait method present in Selenium 2 WebDriver.

Rated 2 out of 5 stars (3)
4.281 người dùng4.281 người dùng

Selenium IDE: VBA/VBS Formatters. Bắt buộc khởi động lại

VBA/VBS code formatters for Selenium IDE.

Rated 5 out of 5 stars (1)
633 người dùng633 người dùng

Selenium IDE: Signature Bắt buộc khởi động lại

Signature functions for Selenium IDE

Chưa được xếp hạng
1.715 người dùng1.715 người dùng

NetCopy

Firebug extension to copy net requests to the clipboard to the desired format

Chưa được xếp hạng
131 người dùng131 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.