Florent-Breheret

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Florent-Breheret
Người dùng kể từ February 17, 2012
Số tiện ích được phát triển 4 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Selenium IDE: Implicit Wait

This plugin allows Selenium IDE to automatically wait until all the required elements are present before executing the next command. It replicates the behaviour of the setImplicitWait method present in Selenium 2 WebDriver.

Rated 2 out of 5 stars (3)
4.694 người dùng4.694 người dùng

Selenium IDE: Signature

Signature functions for Selenium IDE

Chưa được xếp hạng
1.499 người dùng1.499 người dùng

Selenium IDE: VBA/VBS Formatters.

VBA/VBS code formatters for Selenium IDE.

Rated 5 out of 5 stars (1)
506 người dùng506 người dùng

NetCopy No Restart

Firebug extension to copy net requests to the clipboard to the desired format

Chưa được xếp hạng
272 người dùng272 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.