Gregg Lind

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Gregg Lind
Người dùng kể từ January 31, 2012
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Site Enhance Shield Study

A Mozilla Shield Study add-on for recommending add-ons based on domains that the user visits

Chưa được xếp hạng
53 người dùng53 người dùng

x-screen-performance-study-1

Mozilla Screen Draw Performance Enhancements Study.

Rated 3 out of 5 stars (3)
4 người dùng4 người dùng

Fast Switch to Asana

If an Asana tab is open, switch to it fast using `control + command + a`

Chưa được xếp hạng
63 người dùng63 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.