AMO is getting a new look. Would you like to see it?

Visit the new site

Đóng

Gregg Lind

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Gregg Lind
Người dùng kể từ Tháng 1. 31, 2012
Số tiện ích được phát triển 3 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 2 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Site Enhance Shield Study

A Mozilla Shield Study add-on for recommending add-ons based on domains that the user visits

Chưa được xếp hạng
9 người dùng9 người dùng

Fast Switch to Asana

If an Asana tab is open, switch to it fast using `control + command + a`

Chưa được xếp hạng
55 người dùng55 người dùng

x-screen-performance-study-1

Mozilla Screen Draw Performance Enhancements Study.

Rated 3 out of 5 stars (3)
1 người dùng1 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.