Gregg Lind

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Gregg Lind
Người dùng kể từ January 31, 2012
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Test Pilot

Help us make Firefox better by joining our structured user studies! No need to download this add-on if you are running Firefox 4 beta, - you are already a part of the team!

Rated 4 out of 5 stars (71)
763.744 người dùng763.744 người dùng

Fast Switch to Asana No Restart

If an Asana tab is open, switch to it fast using `control + command + a`

Chưa được xếp hạng
51 người dùng51 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.