Sonja

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Sonja
Người dùng kể từ Tháng 10. 31, 2011
Số tiện ích được phát triển 0 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Chưa được xếp hạng

Đánh giá Của tôi

X-notifier (for Gmail,Hotmail,Yahoo,AOL ...)

Rated 5 out of 5 stars

It works perfect!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.9.5.1-signed). 

EHTip

Rated 5 out of 5 stars

Congratulations! This is one of the best translator. With some small improvements it would be the best one!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.4.2.1-signed.1-signed). 

Quick Translator

Rated 5 out of 5 stars

Thanks for the beta version 1.0b2. This is the best translator I ever used! Easy to use, nice looking and simple to edit.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.1-signed).  This user has a previous review of this add-on.

Quick Translator

Rated 5 out of 5 stars

The best translator!

Beta version for those with problems:

http://groups.google.com/group/quick-translator/browse_thread/thread/6579c4bddf9f9558

Thank you, Igor! Keep working on it!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.9.1-signed).