Doug G

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Doug G
Người dùng kể từ Tháng ba 5, 2007
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

QuickJava (For FF Versions 56 AND BELOW only) Bắt buộc khởi động lại

Obsolete as of FF 57, will leave here for users who have not "upgraded" to 57.
Allows quick enable and disable of Javascript, Cookies, Image Animations, Flash, Silverlight, Images, Stylesheets and Proxy from the Toolbar.

Rated 5 out of 5 stars (203)
143.603 người dùng143.603 người dùng

Đánh giá Của tôi

Puzzle Bars

Rated 5 out of 5 stars

I love the location bar toolbar... make use of that wasted space!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1-signed).