flasresizerdeveloper

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên flasresizerdeveloper
Người dùng kể từ September 7, 2011
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

eCleaner Bắt buộc khởi động lại

Clears preferences left by extensions after uninstallation

Rated 4 out of 5 stars (72)
9.159 người dùng9.159 người dùng

FlashResizer Bắt buộc khởi động lại

Makes Flash Movies/Games Resizable, and other enhancements.

Rated 4 out of 5 stars (30)
3.037 người dùng3.037 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.