electionreddy

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên electionreddy
Trang chủ http://www.electionreddy.com/
Người dùng kể từ September 3, 2011
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Ante Telugu Dictionary Bắt buộc khởi động lại

Displays Telugu meaning of the selected word in submenu

Rated 5 out of 5 stars (4)
68 người dùng68 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.