Jonathan

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Jonathan
Người dùng kể từ April 24, 2011
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 4 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Vendetta Online Theme Requires Restart

Vendetta Online Theme for Firefox

Rated 4 out of 5 stars (10)
454 người dùng454 người dùng

Mibbit Browser extension for Firefox Requires Restart

Mibbit Browser Window that opens up in a separate window than Firefox to allow you to use the Mibbit IRC client while browsing.

Rated 4 out of 5 stars (3)
120 người dùng120 người dùng

Đánh giá Của tôi

Chưa có đánh giá tiện ích.