Zaid Abdulla

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Zaid Abdulla
Địa điểm Iraq
Trang chủ https://genieacs.com/
Người dùng kể từ March 30, 2011
Số tiện ích được phát triển 1 add-on
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

cliget

Download files using curl or wget. This addon generates curl/wget commands that emulate the request as though it's coming from your browser allowing you to download protected files directly to a separate machine (e.g. server).

Rated 5 out of 5 stars (63)
6.539 người dùng6.539 người dùng

Đánh giá Của tôi

GNOME 3

Pixel perfect! Rated 5 out of 5 stars

Makes Firefox match Gnome's default theme perfectly. For whatever reason, the version here is not up to date. Until it's updated, download the latest version the github repo (https://github.com/adwaita-firefox-team/adwaita-firefox/downloads).

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (3.1.1).