Raul Malea

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Raul Malea
Địa điểm Hunedoara
Nghề nghiệp Public Administration. Business. Open source. IT. Legal. Consulting
Trang chủ http://www.raulmalea.ro/
Người dùng kể từ December 13, 2010
Số tiện ích được phát triển 2 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 3 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Interfaţă în română pentru Firefox (romanian)

Traducerea în limba română a interfeţei Mozilla Firefox

Rated 4 out of 5 stars (11)
148.171 người dùng148.171 người dùng

Interfaţă în română pentru Thunderbird (romanian)

Traducerea în română a interfeței programului Thunderbird

Rated 3 out of 5 stars (9)
2.792 người dùng2.792 người dùng

Đánh giá Của tôi

Cheevos for Firefox

Rated 5 out of 5 stars

Best addon!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.2.1-signed.1-signed). 

Visual Web Scraper

Rated 5 out of 5 stars

Great addon. Very useful, interesting. It will be great if it were available for Firefox beta 7 to.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1). 

RoAdBlocker

Rated 5 out of 5 stars

Great addon. Very useful, interesting. It will be great if it were available for Firefox beta 7 to.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.1). 

Bugzilla Tweaks

Rated 5 out of 5 stars

Very good addon! Thanks!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.8.1-signed.1-signed.1-signed). 

gTranslator

Rated 5 out of 5 stars

Please update for Firefox 4*.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.3). 

Screengrab

Rated 4 out of 5 stars

Please make this addon compatible with Firefox 4 *

about:me

Rated 5 out of 5 stars

Thanks! Good job!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.5.1-signed.1-signed).  This user has 2 previous reviews of this add-on.

YSlow

Rated 5 out of 5 stars

Please make this addon comaptible with Minefield beta11 pre.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.0.1-signed.1-signed).  This user has 2 previous reviews of this add-on.

SeoQuake SEO extension

Rated 4 out of 5 stars

Please make this best addon compatible with Minefield beta11pre

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.6.8).  This user has a previous review of this add-on.

Mozilla QA Companion

Rated 5 out of 5 stars

Please make this addon compatible with 4.0beta10 and 4.0beta11pre

This user has a previous review of this add-on.

FoxTab

Rated 3 out of 5 stars

Bug reported: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=627717

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.4.1.1-signed).  This user has 2 previous reviews of this add-on.

about:me

Rated 5 out of 5 stars

Please update it to work with Fx4!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.1).  Người dùng này có đánh giá khác về tiện ích này.

about:me

Rated 5 out of 5 stars

Please update it to work with Fx4!

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.4.1). 

Shareaholic | share with Google, Facebook and more

Rated 5 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2.1.0). 

Page Speed

Rated 5 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.

Grafx Bot

Rated 5 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (0.1.28). 

Crash Report Helper

Rated 4 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.

Mozilla QA Companion

Rated 5 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.

Corector ortografic pentru limba română

Rated 5 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.
Adica nu e compatibil decat cu aceasta modificare la about:config.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.10). 

FaviconizeTab

Rated 5 out of 5 stars

I hope this is marked compatible soon with beta9pre, but until then:
Please create a boolean preference named extensions.checkCompatibility.4.0b and set it to false.
Also i waiting next update for this addon.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (1.0.1).