Dagger

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Dagger
Người dùng kể từ Tháng 9. 28, 2010
Số tiện ích được phát triển 12 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

Old Default Image Style

Restores the default image style used for top-level images in previous versions of Firefox.

Rated 5 out of 5 stars (92)
3.750 người dùng3.750 người dùng

IPvFox

List the hosts, and corresponding network addresses, from which a page and its resources are loaded.

Rated 4 out of 5 stars (19)
1.974 người dùng1.974 người dùng

Back/forward dropmarker Bắt buộc khởi động lại

Add a drop marker to the combined back/forward button.

Rated 4 out of 5 stars (57)
779 người dùng779 người dùng

Classicish Add-on Manager Bắt buộc khởi động lại

A restyling of the Add-on Manager to a more native appearance.

Rated 4 out of 5 stars (17)
265 người dùng265 người dùng

Password Mask Changer

Changes the mask character used in password fields.

Rated 5 out of 5 stars (4)
30 người dùng30 người dùng

Đánh giá Của tôi

Status-4-Evar

Rated 5 out of 5 stars

Thank you.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2010.09.28.05).