Dagger

Giới thiệu về tôi

Thông tin về Nhà phát triển
Tên Dagger
Người dùng kể từ September 28, 2010
Số tiện ích được phát triển 12 add-ons
Đánh giá trung bình của các tiện ích của nhà phát triển Rated 5 out of 5 stars

Tiện ích mà tôi đã tạo ra

IPvFox

List the hosts, and corresponding network addresses, from which a page and its resources are loaded.

Rated 4 out of 5 stars (19)
4.224 người dùng4.224 người dùng

Old Default Image Style

Restores the default image style used for top-level images in previous versions of Firefox.

Rated 5 out of 5 stars (91)
6.807 người dùng6.807 người dùng

Check for Updates in Help Menu Requires Restart

Adds a 'Check for Updates' entry to the Help menu.

Rated 5 out of 5 stars (18)
2.639 người dùng2.639 người dùng

Download Panel Tweaks

A collection of random tweaks for the Download Panel.

Rated 5 out of 5 stars (29)
3.269 người dùng3.269 người dùng

Back/forward dropmarker Requires Restart

Add a drop marker to the combined back/forward button.

Rated 5 out of 5 stars (65)
1.687 người dùng1.687 người dùng

Đánh giá Của tôi

Status-4-Evar

Rated 5 out of 5 stars

Thank you.

Đánh giá này là cho một phiên bản trước của tiện ích (2010.09.28.05).